Wieloryby zyskownościOdkrywanie tajemnicy zysku!Piąta dyscyplinaSystemowe zwiększanie zyskówSystemy ABC/M

Profit Enigma to odkrywanie tajemnicy zysku!

Przedsiębiorstwo o rocznych obrotach rzędu 100 mln zł, generujące 3 mln zł zysku, może zwiększyć zyski dwu lub nawet trzykrotnie w ciągu dwóch lat i to bez konieczności zwiększenia rentownej sprzedaży. Potwierdzają to nasze referencje.

Misją Profit Enigma jest odkrywanie i wykorzystywanie ogromnych, często nieoczywistych rezerw drzemiących w naszych Przedsiębiorstwach do generowania większych zysków.

   

 

Zysk jest rezultatem funkcjonowania systemu!

Profit Enigma nie patrzy na zysk przez pryzmat prostego równania, ale faktu, że jest on rezultatem funkcjonowania złożonego systemu, jakim jest współczesne przedsiębiorstwo. Zarządzanie systemowe wskazuje, że „niewielkie zmiany mogą dawać ogromne efekty, ale sposoby uzyskania największego wzmocnienia są najmniej oczywiste!”  Celem rozwiązań Profit Enigma jest rozszyfrowanie skomplikowanej mapy kosztów i rentowności naszych Przedsiębiorstw oraz wskazanie „prostych” dróg prowadzących do wyższych zysków.

Sprzedaż - tak! Ale czy za wszelką cenę?

Sprzedaż jest tym dla przedsiębiorstw czym powietrze dla ludzi. Jednak nie moglibyśmy normalnie funkcjonować i rozwijać się, gdyby nie jeden ze składników powietrza – tlen! Nasze Przedsiębiorstwa doskonale funkcjonują i rozwijają się wtedy, kiedy "zawartość" zysku w sprzedaży jest odpowiednio wysoka.

Nasi "drodzy" Klienci!

Czy w naszych przedsiębiorstwach jest coś ważniejszego od naszych Klientów? Jakie są inne źródła przychodów przedsiębiorstwa? W uproszczeniu można powiedzieć, że wszyscy spotykamy się w pracy po to, aby perfekcyjnie obsługiwać naszych Klientów. Nawet Dział Kadr i Płac odpowiednio naliczając płace i premie Handlowców również pośrednio obsługuje Klientów. Czy więc jest coś ważniejszego w naszych firmach od naszych Klientów? Ważniejsi od Klientów są tylko rentowni Klienci! Pojawia się bowiem pytanie, czy wszyscy nasi odbiorcy w zamian za perfekcyjną obsługę „odwdzięczają się” zadawalającą nas zyskownością współpracy? 

Zysk powstaje w procesie obsługi Klienta!

Oprócz przychodów Klienci generują koszty. Proces obsługi klienta kosztuje! Często kosztuje coraz więcej – żeby więcej zarabiać trzeba więcej inwestować! Projektujemy nowe produkty, zaopatrujemy się w surowce i towary handlowe, produkujemy, utrzymujemy zapasy w magazynach, pozyskujemy zamówienia, kompletujemy i transportujemy dostawy. Wszystko dla naszych „drogich” Klientów! Patrząc niesystemowo na to jak powstają zyski w przedsiębiorstwie zadajemy pytanie, „które koszty w kalkulacji rentowności Klientów uwzględniać?”, patrząc systemowo odpowiadamy pytaniem na pytanie „a których nie uwzględniać?” Co nas zabezpiecza przed „oddawaniem” w procesie obsługi Klientów kosztów dużo większych niż przychody? Czy nie kalkulując pełnych kosztów obsługi naszych Klientów nie stwarzamy przypadkiem możliwości niekontrolowanego i trudno dostrzegalnego odpływu zysków z naszego biznesu?

Zarządzanie rentownością Klienta kluczem do sukcesu!

Większość decyzji podejmowanych w naszych firmach dotyczy współpracy z konkretnymi Klientami. Poziom cen i rabatów, sposób obsługi klienta, wsparcia marketingowego, zastosowanych technologii produkcji coraz częściej zapada na poziomie poszczególnych odbiorców. Przedsiębiorstwa coraz bardziej różnicują procesy obsługi klientów, żeby coraz lepiej zaspakajać ich zróżnicowane potrzeby. Różnicując procesy obsługi klientów coraz bardziej różnicujemy również koszty ich obsługi i tym samym zyskowność współpracy! Skala zróżnicowania jest coraz większa. Skuteczne zarządzanie rentownością poszczególnych Klientów może być źródłem przewagi konkurencyjnej na współczesnym rynku. Z drugiej strony zaniechania w tym zakresie znacznie zwiększają prawdopodobieństwo popełniania błędów, na które po prostu nas nie stać! 

"Zarządzać możesz tylko tym, co umiesz zmierzyć!"

Czy nasza Organizacja jest przygotowana do skutecznego zarządzania zyskownością współpracy z poszczególnymi Klientami? Nawet najlepsi piloci samolotów bojowych potrzebują zestawu wskaźników, który informuje ich o kluczowych parametrach lotu i pozycji przeciwnika. Podobnie menedżerowie zarządzający sprzedażą potrzebują informacji o kosztach i rentowności współpracy z Klientami! Czy nasza Organizacja dostarcza im precyzyjnej informacji o pełnych kosztach obsługi i rentowności Klientów? Rolę kompasu wskazującego rentowną przyszłość naszych Przedsiębiorstw spełniają systemy ABC/M.

Wieloryby zyskowności

Wiemy już, że zarządzanie zyskownością współpracy z poszczególnymi Klientami jest ważne i  może być skutecznym orężem w budowaniu przewagi konkurencyjnej naszej Organizacji. Czy może być coś bardziej skutecznego w zwiększaniu zysków? Oczywiście, że tak! Często zaskakujące efekty daje połączenie zarządzania rentownością poszczególnych Klientów w zarządzanie rentownością całego portfela Klientów. Możliwości takie dają krzywe wieloryba zyskowności. Znajomość wielorybów umożliwia podejmowanie nieoczywistych i anty-intuicyjnych decyzji potęgujących poziomy wskaźników zyskowności biznesu nawet bez konieczności rozwoju rentownej sprzedaży! 

System pomiaru kosztów obsługi i rentowności Klientów

Fundamentem trafności decyzji podejmowanych na poziomie poszczególnych Klientów jest wiarygodna informacja o kosztach i zyskowności współpracy oraz rentowności nabywanych przez niego produktów. System dostarczający takich informacji powinien spełniać podstawowe kryteria skuteczności i ergonomii wykorzystania. Powinien więc odzwierciedlać faktyczne związki przyczynowo-skutkowe, pomiędzy sposobem obsługi a kosztami. Najlepszą, opracowaną do tej pory metodyką kalkulacji kosztów, pozwalającą na odzwierciedlenie faktycznych związków przyczynowo-skutkowych w powstawaniu kosztów jest Rachunek Kosztów Działań.

Jeżeli  taki system ma być powszechnie stosowany, to powinien zapewniać intuicyjność interpretacji wyników i umożliwiać podjęcie inicjatyw zwiększających efektywność ekonomiczną procesów biznesowych naszej Organizacji.

W tym właśnie celu zostały zaprojektowane rozwiązania informatyczne Profit Enigma ABC/RCA, które czerpią z wieloletniego doświadczenia naszych Klientów i doradców biznesowych, wspierających menedżerów w odkrywaniu i wykorzystywaniu ogromnego potencjału naszych Organizacji do generowania wyższych zysków! Z rozwiązaniami Profit Enigma zbieranie i przetwarzanie wielu tysięcy a nawet milionów danych potrzebnych do kalkulacji kosztów obsługi Klientów oraz dostarczanie menedżerom odpowiednio przetworzonych informacji nie jest trudne!

© 2012-2018 Profit Enigma
Wszelkie prawa zastrzeżone.

projekt i wykonanie: Projektowanie stron internetowychArt Delarte
Profit Enigma
ul. Bóżnicza 11/53
61-751 Poznań
e-mail: zapytania@profitenigma.pl
tel. kom.: +48 509 972 470
tel.: (61) 855 14 76